Le Journal d’une Femme de Chambre/Diary of a Chambermaid (1964)

Story

Celestine (Jeanne Moreau), the chambermaid, works for the odd Monteils. She quits her job, but changes her mind because she wants to prove that Joseph (Georges Géret), the household’s fascist valet, raped and killed little Claire.

Η Σελεστίν (Ζαν Μορό) δουλεύει ως καμαριέρα για το παράξενο ζευγάρι Μοντέιγ. Παραιτείται, αλλά αποφασίζει να μείνει για να αποδείξει ότι ο Ζοζέφ (Ζορζ Ζερέ), ο φασίστας υπηρέτης, βίασε και σκότωσε την μικρή Κλαιρ.

diarybunuel2

Jeanne Moreau  and Michel Piccoli © 1964 Ciné-Alliance

Review

Director Buñuel and his co-scenarist, Carrière, use the story of a domestic servant in a sexually peculiar household (she is asexual, he rapes the servants, her father is a shoe-fetishist) to comment on the decay of the bourgeois. Parallel to that story runs the social unrest (the film ends with a demonstration by French nationalists), foreshadowing the changing social structure in France.

Ο σκηνοθέτης Λουί Μπουνιουέλ και ο συν-σεναριογράφος του Καριέρ χρησιμοποιεί την ιστορία της καμαριέρας σε ένα σεξουαλικά διεστραμμένο σπιτικό (εκείνη είναι ασεξουαλική, εκείνος βιάζει τις υπηρέτριες και ο πατέρας της έχει φετίχ με τα παπούτσια) για να σχολιάσει την παρακμή της κυρίαρχης αστικής τάξης. Παράλληλα τρέχει και η ιστορία της κοινωνικής αναταραχής (η ταινία τελειώνει με την πορεία Γάλλων εθνικιστών), προδιαγράφοντας τις αλλαγές στις δομές της κοινωνίας της Γαλλίας.

Starring: Jeanne Moreau, Georges Géret, Michel Piccoli

Written by:  Luis Buñuel,  Jean-Claude Carrière & Octave Mirbeau (novel)

Directed by: Luis Buñuel

Good Bye Lenin! (2003)

Story

While Christiane (Katrin Sass), a teacher in East Germany, remains comatose, the Berlin Wall fell and Germany reunified. Knowing that the slightest shock could prove fatal for his mother, Alex (Daniel Brühl) strives to keep it a secret from her.

Ενόσω η Κριστιάν (Κατρίν Σας), δασκάλα στην Ανατολική Γερμανία, παραμένει σε κώμα, το Τείχος του Βερολίνου πέφτει και η Γερμανία επανενώνεται. Γνωρίζοντας πως και το παραμικρό σοκ μπορεί να αποδειχθεί μοιραίο για την μητέρα του, ο Άλεξ (Ντάνιελ Μπρουλ) παλεύει να της το κρατήσει μυστικό.

Good0_05

© 2003 X-Filme Creative Pool

Review

Set in East Berlin, in 1989, this political satire describes Alex’s tragicomic efforts to protect his mother from a fatal shock to wake up in a totally different country, where the Coca-Cola banners have substituted the DDR ones! The movie is both funny, like when Alex fabricates phony newscasts, and also sad when, for instance, he pays her former students to perform socialist songs on her birthday.

Αυτή η πολιτική σάτιρα που διαδραματίζεται στο Ανατολικό Βερολίνο, το 1989, περιγράφει τις κωμικοτραγικές προσπάθειες του Άλεξ να προστατεύσει την μητέρα του από το μοιραίο σοκ να ξυπνήσει από το κώμα σε μία εντελώς διαφορετική χώρα, όπου οι αφίσες της Coca-Cola  έχουν αντικαταστήσει τις αφίσες της Ανατολικής Γερμανίας! Η ταινία είναι και αστεία όταν, για παράδειγμα, ο Άλεξ κατασκευάζει ψεύτικα δελτία ειδήσεων, αλλά και θλιβερή όπως όταν πληρώνει τους πρώην μαθητές της να τραγουδήσουν στα γενέθλιά της.

Official Trailer

Favorite Quote

On the evening of October 7, 1989 several hundred people got together for some evening exercise and marched for the right to go for walks without the Berlin Wall getting in their way.

– Alex

Starring: Daniel Brühl, Katrin Sass

Written by:  Bernd Lichtenberg & Wolfgang Becker

Directed by: Wolfgang Becker

Mr. Klein (1976)

Story

In German-occupied France, in 1942, Mr. Robert Klein (Alain Delon), an art dealer, buys at bargain prices artworks from Jews strapped for cash. When he receives a Jewish newspaper, he reports to the police that his identity is stolen and sets out to find his double. Soon the police become suspicious of him.

Στην υπό Γερμανική κατοχή Γαλλία του 1942, ο κύριος Ρομπέρ Κλάιν (Αλέν Ντελόν), ένας έμπορος τέχνης, αγοράζει έργα τέχνης πάμφθηνα από Εβραίους σε ανάγκη ρευστού. Όταν λαμβάνει μία εβραϊκή εφημερίδα, καταγγέλλει στην αστυνομία την κλοπή της ταυτότητάς του και ξεκινά να βρει τον σωσία του.  Σύντομα η αστυνομία τον υποψιάζεται.

monsieur-klein-1976-06-g-419x320

Alain Delon © 1976 Lira Films

Review

The movie, an existential masterpiece, discusses matters of identity. Robert Klein’s life is threatened by a person with the same name, but of different religion. Ironically, the more he tries to clear his name, the more suspicious he seems; as if he invented his namesake to disguise his own true identity. Central to the movie is the historical day (July 16, 1942), the day of the Vel’ d’Hiv Roundup when thousands of French Jews were arrested in and around Paris to be deported to the concentration camps.

Η ταινία, ένα υπαρξιακό αριστούργημα, συζητά θέματα ταυτότητας. Η ζωή του Ρόμπερτ Κλάιν απειλείται από έναν άνθρωπο με το ίδιο όνομα, αλλά διαφορετικής θρησκείας. Κι όσο περισσότερο προσπαθεί να καθαρίσει το όνομά του, τόσο πιο ύποπτος φαίνεται: σαν να δημιούργησε τον συνονόματο για να κρύψει την δική του ταυτότητα. Κεντρική στην ταινία είναι η ιστορική ημέρα (16 Ιουλίου 1942) που έγινε η μαζικότερη σύλληψη και απέλαση χιλιάδων Γαλλοεβραίων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Starring: Alain Delon, Jeanne Moreau

Written by:  Franco Solinas

Directed by: Joseph Losey

 

Blood Feud (1978)

Story

After Titina Paterno’s (Sophia Loren) husband is murdered by the Sicilian Mafia, she is romanced by two men; Rosario Maria Spallone (Marcello Mastroianni), a lawyer, and Nick Sanmichele (Giancarlo Giannini) who returned from the States for her.

Αφού δολοφονείται ο σύζυγος της Τιτίνας Πατερνό (Σοφία Λόρεν) από την Σικελική Μαφία, την φλερτάρουν δύο άντρες: ο Ροζάριο Μαρία Σπαλόνε (Μαρτσέλο Μαστρογιάννι), δικηγόρος, αλλά και ο Νικ Σανμικέλε (Τζιανκάρλο Τζιανίνι) που γύρισε από τις ΗΠΑ για εκείνη.

blood-feud

Sophia Loren  and Marcello Mastroianni 

Review

This movie is an example of what happens to great actors when they are not given good material to work with. For instance, Titina who supports women’s right to abortion in 1920s Sicily, sleeps with Spallone as a token of gratitude (!) that he saved her from an attempted rape. It is disappointing to watch the female leading character, penned by another woman, behave in ways that belittle women.

Αυτή η ταινία είναι παράδειγμα για το τι συμβαίνει στους μεγάλους ηθοποιούς όταν δεν έχουν καλό υλικό στην διάθεσή τους. Για παράδειγμα, η Τιτίνα που υπερασπίζεται το δικαίωμα της γυναίκας στην έκτρωση στην Σικελία της δεκαετίας του 1920, κάνει έρωτα με τον Σπαλόνε ως ένδειξη ευγνωμοσύνης (!) που την έσωσε από μία απόπειρα βιασμού. Είναι απογοητευτικό να βλέπεις την πρωταγωνίστρια, γραμμένη από άλλη γυναίκα, να συμπεριφέρεται με τρόπους που μειώνουν τις γυναίκες.

Starring: Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Giancarlo Giannini

Written & Directed by: Lina Wertmüller