La Double Vie de Véronique/The Double Life of Veronique (1991)

Story

One day Weronika (Irène Jacob), a young Polish woman who sings in a choir, arrives at a square and sees – herself – boarding a bus. The identical woman who is on the bus taking photos is Veronique (Irène Jacob), a French music school teacher.

Μία μέρα η Βερόνικα (Ιρέν Ζακόμπ), μία νεαρή Πολωνή που τραγουδάει σε χορωδία, βρίσκεται σε μία πλατεία και βλέπει – τον εαυτό της – ως επιβάτη τουριστικού λεωφορείου. Η σωσίας της που βγάζει φωτογραφίες είναι η Βερονίκ (Ιρέν Ζακόμπ), μία Γαλλίδα δασκάλα μουσικής.

039fdb154bb8a7b314be1ac6d09a4ead

Irène Jacob as stunned Weronika

Review

Veronique feels she is not alone, although she does not know about her doppelgänger, Weronika. Were they separated at birth? If not, how do they look alike? How are their souls in synchronicity? Is Veronique in two places at once? Writer/director Kieslowski raises metaphysical questions and conveys them through Irene Jacob’s expressive face. She won Best Actress award at the 1991 Cannes Film Festival.

Η Βερονίκ αισθάνεται πως δεν είναι μόνη αν και δεν γνωρίζει την ύπαρξη της σωσίας της, Βερόνικα. Άραγε χωρίστηκαν στην γέννα; Αν όχι, πώς είναι πανομοιότυπες; Πώς συγχρονίζονται οι ψυχές τους; Είναι η Βερονίκ σε δύο μέρη ταυτόχρονα; Ο σεναριογράφος/σκηνοθέτης Κισλόφσκι θέτει μεταφυσικά ερωτήματα και τα επικοινωνεί μέσω του εκφραστικού προσώπου της Ιρέν Ζακόμπ, η οποία κέρδισε βραβείο καλύτερης ερμηνείας στο Φεστιβάλ Καννών το 1991.

Starring: Irène Jacob, Philipppe Volter

Written by: Krzysztof Kieslowski, Krzysztof Piesiewicz

Directed by: Krzysztof Kieslowski

 

La Reine Margot/Queen Margot (1994)

Story

France, 1572. Amidst a religious war, Catholic Marguerite de Valois (Isabelle Adjani) is forced into marrying Protestant Henry de Bourbon (Daniel Auteuil). She hopes to escape with La Môle (Vincent Perez), her lover, but is held prisoner by King Charles IX (Jean-Hugues Anglade), her brother.

Γαλλία, 1572. Ενώ μαίνεται ο θρησκευτικός πόλεμος, η Καθολική Μαργαρίτα των Βαλουά (Ιζαμπέλ Ατζανί) αναγκάζεται να παντρευτεί τον Προτεστάντη Ερρίκο των Βουρβόνων (Ντανιέλ Οτέιγ). Εκείνη ελπίζει να φύγει με τον Λαμόλ (Βενσάν Περέζ), τον εραστή της, αλλά φυλακίζεται από τον Κάρολο Θ’ (Ζαν-Υγκ Ανγκλάντ), τον αδερφό της.

LaReineMargot2

Daniel Auteuil, Isabelle Adjani © 1994 Renn Productions

Review

The film, an adaptation of the novel by Alexandre Dumas, tells the story of the conflict between Catholics and Protestants during the French Wars of Religion. It is both appealing (painterly like sequences) and appalling (graphic violence) and won five Cesar awards and the Best Actress prize for Virna Lisi -her cold, pragmatic Catherine de Medicis is wonderful- at the 1994 Cannes Film Festival.

Η ταινία, μία μεταφορά της νουβέλας του Αλεξάνδρου Δουμά, αφηγείται την διαμάχη των Καθολικών με τους Προτεστάντες κατά την διάρκεια των Γαλλικών θρησκευτικών πολέμων. Είναι εξίσου ελκυστική (καρέ που μοιάζουν με πίνακες) και απωθητική (γλαφυρές σκηνές βίας) και κέρδισε πέντε βραβεία Σεζάρ καθώς και το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού για την Βίρνα Λίζι -η ερμηνεία της ως παγερή Αικατερίνη των Μεδίκων είναι συναρπαστική- στο Φεστιβάλ Καννών το 1994.

Starring: Isabelle Adjani, Daniel Auteuil, Vincent Perez, Virna Lisi, Jean-Hugues Anglade

Written by: Danièle Thompson, Patrice Chéreau, Alexandre Dumas père (novel)

Directed by: Patrice Chéreau

The Wind That Shakes the Barley (2006)

Story

Ireland, 1920. Damien O’Donovan (Cillian Murphy) gives up medicine to join his brother, Teddy (Padraic Delaney), in the guerrilla war against the occupying British forces. When the peace treaty is signed, civil war erupts and puts the brothers’ relationship to the ultimate test.

Ιρλανδία,1920. Ο Ντάμιεν Ο’Ντόνοβαν (Κίλιαν Μέρφι) εγκαταλείπει την ιατρική για να ακολουθήσει τον αδερφό του Τέντι (Παντράικ Ντελάνει), στον ανταρτοπόλεμο ενάντια στις κατοχικές βρετανικές δυνάμεις. Όταν υπογράφεται η συνθήκη ειρήνης, ξεσπά εμφύλιος δοκιμάζοντας την σχέση των δύο αδερφών.

the-wind-that-shakes-the-barley-cillian-murphyjpg

Cillian Murphy, Padraic Delaney © 2006 Sixteen Films

Review

The movie’s title comes from a traditional Irish song about a young man who sacrifices a normal life to join the cause, exactly like Damien in this political film about the Irish War of Independence. The film will give you a crash course on Irish history, while you will be swept up in the human drama. Ken Loach won the Palme d’Or at the 2006 Cannes Film Festival.

Ο τίτλος της ταινίας είναι στίχος από ένα παραδοσιακό ιρλανδικό τραγούδι για έναν νέο που θυσιάζει μία κανονική ζωή για τον αγώνα, όπως ο Ντάμιεν σε αυτό το πολιτικό φιλμ για τον Πόλεμο Ανεξαρτησίας της Ιρλανδίας. Η ταινία θα σου κάνει ένα μίνι μάθημα ιρλανδικής ιστορίας ενώ η ιστορία των δύο αδερφών θα σε παρασύρει. Ο Κεν Λόουτς κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών το 2006.

Starring: Cillian Murphy, Padraic Delaney, Liam Cunningham, Orla Fitzgerald

Written by: Paul Laverty

Directed by: Ken Loach

The Wild Bunch (1969)

Story

Pike Bishop (William Holden), the leader of a bunch of outlaws in the American West, looks for a last big score. Deke Thornton (Robert Ryan), once a member of the gang, is now leading the bounty hunters on their trail.

Ο Πάικ Μπίσοπ (Γουίλιαμ Χόλντεν), που ηγείται μίας ομάδας παρανόμων στην Αμερικανική Δύση, αναζητά μία τελευταία μεγάλη ληστεία. Ο Ντικ Θόρντον (Ρόμπερτ Ράιαν) κυνηγά τώρα την επικηρυγμένη συμμορία που κάποτε ήταν μέλος.

The-Wild-Bunch

Ben Johnson, Warren Oates, William Holden, Ernest Borgnine (L-R) © 1969 Warner Bros.

Review

It is a classic western, celebrating male bonding, but with an existential feel. The old and worn criminals seem as if they seek their own death. The excessive violence is choreographed, calling it the blood ballet for the way the bodies make arcs before falling down. There is lots of action – loved the sequence of the bridge bombed from beneath mounted bounty hunters- but it lacks the conflict between the former friends.

Είναι ένα κλασικό γουέστερν, ύμνος στην ανδρική φιλία, αλλά με μία υπαρξιακή αίσθηση. Οι ηλικιωμένοι και κουρασμένοι παράνομοι μοιάζουν σαν να επιδιώκουν τον θάνατό τους. Η υπερβολική βία είναι χορογραφημένη, μιλώντας για μπαλέτο αίματος για τον τρόπο που τα σώματα σχηματίζουν τόξα πριν πέσουν κάτω. Υπάρχει πολλή δράση – λάτρεψα την σκηνή με την ανατίναξη της γέφυρας με τους έφιππους κυνηγούς επικηρυγμένων πάνω- αλλά της λείπει η αναμέτρηση μεταξύ των πρώην φίλων.

Favorite Quote

We’re gonna stick together, just like it used to be! When you side with a man, you stay with him! And if you can’t do that, you’re like some animal, you’re finished! We’re finished! All of us!

-Pike Bishop

Starring: William Holden, Ernest Borgnine, Robert Ryan, Ben Johnson, Warren Oates

Written by: Walon Green and Sam Peckinpah

Directed by: Sam Peckinpah

Ned Kelly (2003)

Story

Ned Kelly (Heath Ledger), the eldest of an Irish immigrant family to Australia, is unjustly charged with attempted murder. The Kelly Gang that Ned forms with his best friend Joe Byrne (Orlando Bloom) became most wanted, but also legendary.

Ο Νεντ Κέλι (Χιθ Λέτζερ), ο μεγαλύτερος γιος μίας οικογένειας Ιρλανδών μεταναστών στην Αυστραλία, κατηγορείται άδικα για απόπειρα φόνου. Η συμμορία που δημιούργησε ο Κέλι με τον καλύτερό του φίλο Τζο Μπερν (Ορλάντο Μπλουμ) έγινε επικηρυγμένη αλλά και θρυλική.

ned κελλυ

The Kelly Gang: Laurence Kinlan, Philip Barantini, Orlando Bloom, Heath Ledger © 2003 The Australian Film Commission

Review

This western, set in Australia in the late 19th century, is entertaining but lacks depth. Although a criminal, Ned Kelly was supported by the working class (32,000 people petitioned for a pardon), but this biopic does not explain how from a bandit he turned into a symbol of the oppressed. Heath Ledger gives a hesitant performance, upstaged by Orlando Bloom in almost every scene.

Αυτό το γουέστερν, που διαδραματίζεται στην Αυστραλία στα τέλη του 19ου αιώνα, είναι διασκεδαστικό αλλά επιφανειακό. Αν και εγκληματίας, ο  Νεντ Κέλι τύγχανε της υποστήριξης της εργατικής τάξης (32.000 άνθρωποι υπέγραψαν για να του δοθεί αμνηστία), αλλά αυτή η βιογραφία δεν εξηγεί πώς από ληστής έγινε σύμβολο των καταπιεσμένων. Ο Χιθ Λέτζερ ερμηνεύει με κάποια διστακτικότητα, ενώ ο Ορλάντο Μπλουμ τον επισκιάζει σε κάθε σκηνή.

Starring: Heath Ledger, Orlando Bloom, Geoffrey Rush, Naomi Watts

Written by: John Michael McDonagh, Robert Drewe (book)

Directed by: Gregor Jordan