Halloween (1978)

Story

Halloween, 1978. Fifteen years after Michael Myers (Tony Moran) stabbed his sister to death, he escapes from the mental hospital and returns to his home town. Dr. Loomis (Donald Pleasence) tries to stop him before he kills again.

Χαλογουίν, 1978. Δεκαπέντε χρόνια αφότου ο Μάικλ Μάγιερς (Τόνι Μοράν) μαχαίρωσε την αδερφή του θανάσιμα, δραπετεύει από την ψυχιατρική κλινική και επιστρέφει στην πόλη του. Ο Δρ. Λούμις (Ντόναλντ Πλέζενς) προσπαθεί να τον σταματήσει πριν σκοτώσει ξανά.

Halloween

Tony Moran © 1978 Compass International Pictures

Review

It had to turn classic before I saw Halloween, as I do not like horror movies. But I was not scared. On the contrary, there was a hilarious scene where Myers appears like a ghost, wearing a white sheet and shades. The music, however, is creepy. Finally, I would have liked some scientific explanation from the psychiatrist instead of calling his patient a ‘bogeyman’.

Έπρεπε πρώτα να γίνει κλασική Η Νύχτα με τις Μάσκες πριν να την δω, καθώς δεν μου αρέσουν οι ταινίες τρόμου. Αλλά δεν τρόμαξα. Αντίθετα, υπήρξε και μία αστεία σκηνή όπου ο Μάγιερς εμφανίζεται σαν φάντασμα, με ένα λευκό σεντόνι και γυαλιά ηλίου. Η μουσική, ωστόσο, είναι τρομακτική. Τέλος, θα ήθελα κάποια επιστημονική εξήγηση από τον ψυχίατρο αντί να αποκαλεί τον ασθενή του ‘μπαμπούλα’.

Starring: Donald Pleasence, Jamie Lee Curtis, Tony Moran

Written by: John Carpenter & Debra Hill

Directed by: John Carpenter

Kill Bill: Vol.2 (2004)

Story

The Bride (Uma Thurman) continues her quest of vengeance against her former partners, taking first aim at Budd (Michael Madsen), Bill’s younger brother, and one-eyed Elle (Daryl Hannah) before she faces Bill (David Carradine), her former boss and lover.

Η Νύφη (Ούμα Θέρμαν) συνεχίζει να ζητά την εκδίκηση των πρώην συνεργατών της, ξεκινώντας με τον Μπαντ (Μάικλ Μάντσεν), τον μικρότερο αδερφό του Μπιλ, και την μονόφθαλμη Ελ (Ντάριλ Χάνα) πριν αντιμετωπίσει τον Μπιλ (Ντέιβιντ Κάρανταιν), το πρώην αφεντικό και εραστή της.

kill-bill-vol-2

David Carradine, Uma Thurman © 2004 Miramax

Review

The second volume is a completion to Quentin Tarantino’s epic revenge saga, an homage to martial arts films. Without lacking action sequences, there is also dialogue providing explanations; from what is the Bride’s real name to why she was assaulted, even why she was nicknamed Black Mamba. Samuel L. Jackson makes a cameo appearance.

Με το δεύτερο μέρος ο Κουέντιν Ταραντίνο ολοκληρώνει το έπος εκδίκησης, ένα φόρο τιμής στις ταινίες πολεμικών τεχνών. Αν και δεν λείπουν οι σκηνές δράσης, υπάρχει και αρκετός διάλογος που δίνει απαντήσεις: από το ποιο είναι το πραγματικό όνομα της Νύφης μέχρι το γιατί της επιτέθηκαν, ακόμα και γιατί είχε το ψευδώνυμο Μαύρη Μάμπα. Ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον κάνει ένα πέρασμα.

Official Trailer

Starring: Uma Thurman, David Carradine, Michael Madsen, Daryl Hannah

Written & Directed by: Quentin Tarantino

Kill Bill: Vol. 1 (2003)

Story

The Bride (Uma Thurman) is attacked by the Deadly Viper Assassination Squad and left comatose. When she awakens four years later and discovers her baby is gone, she seeks revenge against the team she once was a part of.

Η Νύφη (Ούμα Θέρμαν) δέχεται επίθεση από την Ομάδα των Φονικών Ερπετών και πέφτει σε κώμα. Όταν συνέρχεται τέσσερα χρόνια μετά και συνειδητοποιεί ότι έχει χάσει το μωρό της, αναζητά να εκδικηθεί την ομάδα της οποίας κάποτε ήταν μέλος.

kill-bill-vol-1-uma-thurman-263955_1400_9201

Uma Thurman vs Crazy 88 fighters © 2003 Miramax

Review

Tarantino skillfully turns a revenge epic into a stylized story with references to samurai swordplay, Japanese anime and pop culture. Thurman wears a yellow costume, identical to the one Bruce Lee wore in his last film, as an homage to the martial arts genre. It is refreshing to watch women take over from men in action , in scenes choreographed by Yuen Wo Ping.

Με επιδεξιότητα, ο Ταραντίνο μετατρέπει ένα έπος εκδίκησης σε μία στυλιζαρισμένη ιστορία με αναφορές σε ξιφομαχίες των σαμουράι, ιαπωνικά άνιμε και ποπ κουλτούρα. Η Θέρμαν φοράει μία κίτρινη στολή, πανομοιότυπη με εκείνη του Μπρους Λι στην τελευταία του ταινία, ως φόρο τιμής στις ταινίες πολεμικών τεχνών. Είναι ενδιαφέρον να βλέπεις γυναίκες να παίρνουν τα ηνία από τους άντρες στις  -χορογραφημένες από τον Yuen Wo Ping- σκηνές δράσης.

Official Trailer

Starring: Uma Thurman, Lucy Liu, Vivica A. Fox, Daryl Hannah, Julie Dreyfus

Written & Directed by: Quentin Tarantino

Dip Huet Seung Hung/The Killer (1989)

Story

Jeffry (Chow Yun Fat), an assassin, takes one last job to finance an operation to restore the eyesight of Jennie (Sally Yeh), a singer he accidentally blinded. Meanwhile, a hitman wants to kill him and Inspector Li (Danny Lee) to arrest him.

Ο Τζεφ (Τσόου Γιουν Φατ), ένας εκτελεστής, αναλαμβάνει μία τελευταία αποστολή για να πληρώσει την επέμβαση για την όραση της Τζένι (Σάλι Γιε), μίας τραγουδίστριας που τύφλωσε. Στο κατόπι του βρίσκονται ένας επαγγελματίας δολοφόνος και ο επιθεωρητής Λι (Ντάνι Λι).

The Killer

Chow Yun Fat, Danny Lee © 1989 Film Workshop

Review

Jeffry, not the typical cold-blooded killer, believes in friendship –even if a friend points a gun to his face- and wants to compensate for blinding an innocent bystander. When Inspector Li realizes Jeffry is guided by an inner moral compass, the dynamics between the hunted and the hunter change, making this action packed film interesting, despite the heavy downpour of lead.

Ο Τζέφρι, ένας όχι συνηθισμένος ψυχρός εκτελεστής, πιστεύει στην φιλία –ακόμα κι αν ο φίλος τον σημαδεύει με όπλο – και θέλει να επανορθώσει για την τύφλωση ενός αθώου περαστικού. Όταν ο επιθεωρητής Λι καταλαβαίνει ότι ο Τζέφρι καθοδηγείται από μία εσωτερική αίσθηση δικαίου, η δυναμική στην σχέση κυνηγημένου και κυνηγού αλλάζει, κάνοντας αυτή την ταινία δράσης ενδιαφέρουσα, παρά την βροχή από σφαίρες.

Starring:   Chow Yun Fat, Danny Lee, Sally Yeh

Written & Directed by: John Woo