La Zizanie/The Discord (1978)

Story

Guillaume Daubray-Lacaze (Louis de Funès) is an engineer who manufactured a machine that cleans dirty air. Bernadette (Annie Girardot), his wife, supports his plans to expand the factory inside their home –even in their bedroom- until her garden is polluted.

Ο Γκιγιόμ Ντομπρέ-Λακάζ (Λουί ντε Φινές) κατασκεύασε ένα μηχάνημα που καθαρίζει τον μολυσμένο αέρα. Η γυναίκα του, η Μπερναντέτ (Ανί Ζιραρντό), υποστηρίζει την επέκταση του εργοστασίου μέσα στο σπίτι –και στην κρεβατοκάμαρα- μέχρι που ο κήπος της ρυπαίνεται.

la-zizanie

Louis de Funès, Annie Girardot © 1978 StudioCanal

Review

Zidi’s idea of living surrounded by industrial machinery and labor workers is surreal (with the wedding anniversary scene being the funniest) but it discusses some real issues with ecology being at the heart of the film. In the married couple’s discord we can see the debate between the industrialists and the environmentalists, raising the question of how technological advancement can be environmentally sustainable.

Η ιδέα του Ζιντί να ζει κανείς περικυκλωμένος από εργοστασιακές μηχανές και εργάτες είναι σουρεαλιστική (με την επέτειο του γάμου να είναι η πιο αστεία σκηνή) αλλά επισημαίνει μερικά πραγματικά θέματα με την οικολογία να βρίσκεται στην καρδιά της ταινίας. Στην διαφωνία του παντρεμένου ζευγαριού μπορούμε να δούμε την σύγκρουση ανάμεσα στους βιομηχάνους και τους περιβαλλοντολόγους, θέτοντας το ερώτημα πώς μπορεί η τεχνολογική ανάπτυξη να είναι βιώσιμη για το περιβάλλον.

Starring: Louis de Funès, Annie Girardot

Written by: Pascal Jardin, Michel Fabre & Claude Zidi

Directed by: Claude Zidi

Vive la mariée… et la libération du Kurdistan/Kebab Connection (1998)

Story

Cheto (Georges Corraface), a Kurdish immigrant in Paris, dates Christine (Stéphanie Lagarde), a worker at the immigration office, but he also picks a bride from a videotape shot back home. To his dismay, Mina (Marina Kobakhidze) arrives instead.

Ο Τσετό (Γιώργος Χωραφάς), Κούρδος μετανάστης στο Παρίσι, βγαίνει με την Κριστίν (Στεφανί Λαγκάρντ), υπάλληλο στην υπηρεσία μετανάστευσης, αλλά διαλέγει μέσω βίντεο μία νύφη από την πατρίδα. Προς απογοήτευσή του, φθάνει η Μινά (Μαρίνα Κομπακιντζέ) αντί εκείνης.

Kebab

Georges Corraface, Schahla Aalam, Tuncel Kurtiz, Marina Kobakhidze © 1998 Les Films du Rivage

Review

The original title Long Live the Bride… and the Liberation of Kurdistan is more representative of Saleem’s intentions to make a political movie about exile Kurds, but he ends up making a feminist movie, although it starts as sexist! It is spectacular how Mina used her arranged marriage as a stepping stone to transform from a submissive, country girl to a confident, independent woman.

Ο πρωτότυπος τίτλος Ζήτω η Νύφη…. και η Απελευθέρωση του Κουρδιστάν είναι πιο αντιπροσωπευτική των προθέσεων του Σαλίμ να φτιάξει μία πολιτική ταινία για τους εξόριστους Κούρδους, αλλά καταλήγει να κάνει μία φεμινιστική ταινία, αν και ξεκινάει σεξιστικά! Είναι εκπληκτικό το πώς η Μινά χρησιμοποίησε τον γάμο από συνοικέσιο σαν σκαλοπάτι στην μεταμόρφωσή της από μία υποτακτική επαρχιωτοπούλα σε μία ανεξάρτητη γυναίκα με αυτοπεποίθηση.

Starring: Georges Corraface, Marina Kobakhidze, Schahla Aalam, Tuncel Kurtiz, Stéphanie Lagarde

Written & Directed by: Hiner Saleem

Control (2004)

Story

Lee Ray Oliver (Ray Liotta), a death row inmate, is given a second chance provided he takes part in an experiment by Dr. Michael Copeland (Willem Dafoe) designed to alter the biochemistry of a sociopath’s brain.

Ο Λι Ρέι Όλιβερ (Ρέι Λιότα) εκτίει την θανατική ποινή του, όταν τού δίνεται δεύτερη ευκαιρία αρκεί να πάρει μέρος στο πείραμα του Δρ. Μάικλ Κόπλαντ (Γουίλεμ Νταφόε), που σκοπό έχει να αλλάξει την βιοχημεία του εγκεφάλου ενός ψυχοπαθή.

Control

Ray Liotta © 2004 Millenium Films

Review

Although the script is based on the interesting premise of whether sociopaths can be rehabilitated by aggression-suppressing drugs, the plot-holes are so big that inevitably the cast falls in. Liotta as intense psychopath and Dafoe as a compassionate scientist give compelling performances but cannot save this straight-to-DVD psychological thriller from oblivion.

Μολονότι το σενάριο βασίζεται στο ενδιαφέρον εύρημα για το αν οι ψυχοπαθείς μπορούν να σωφρονιστούν με φάρμακα που καταστέλλουν την επιθετικότητα, τα σεναριακά κενά είναι τόσο μεγάλα που αναπόφευκτα το καστ πέφτει μέσα. Ο έντονος Λιότα αλλά και ο Νταφόε ως συμπονετικός επιστήμονας δίνουν πολύ καλές ερμηνείες αλλά δεν μπορούν να σώσουν αυτό το ψυχολογικό θρίλερ από την λήθη.

Starring: Ray Liotta, Willem Dafoe, Michelle Rodriguez, Stephen Rea, Kathleen Robertson, Polly Walker

Written by: Todd Slavkin, Darren Swimmer

Directed by: Tim Hunter

Journey to Shiloh (1968)

Story

At the beginning of the American Civil War, seven friends from Texas, led by Buck Burnett (James Caan), embark on a cross-country journey to sign up with the Confederate army but the adventures along the way changed them forever.

Στην αρχή του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου, επτά φίλοι από το Τέξας, με αρχηγό τον Μπακ Μπερνέτ (Τζέιμς Κάαν), ξεκινούν ένα ταξίδι ως την άλλη άκρη άκρη της χώρας για να καταταγούν στον Συνομοσπονδιακό στρατό, αλλά οι περιπέτειες τούς άλλαξαν για πάντα.

James Caan

Brenda Scott, James Caan, Michael Vincent © 1968 Universal Pictures

Review

This film might be many things: a western (cowboys), a war movie (battle) but it is not entertaining. What it lacks in action, it makes up for in dialogue which gives it a didactic and boring quality. The opening scene introducing the cast with a song is odd, but it is necessary given that only Caan’s character is fully developed.

Η ταινία μπορεί να είναι και γουέστερν (καουμπόι) και πολεμική (μάχη) αλλά δεν είναι διασκεδαστική. Αυτό που της λείπει σε δράση, το αναπληρώνει σε διάλογο κάνοντάς την διδακτική και άρα βαρετή. Η πρώτη σκηνή που μάς συστήνει τους πρωταγωνιστές με ένα τραγούδι είναι παράξενη, αλλά είναι απαραίτητη καθώς μόνο ο χαρακτήρας του Κάαν αναπτύσσεται διεξοδικά.

Starring: James Caan, Michael Sarrazin, Brenda Scott, Don Stroud, Paul Petersen, Michael Burns, Harrison Ford, Michael Vincent

Written by: Gene Coon, Will Henry (novel)

Directed by: William Hale